مقایسه محصولات


قطر
18mm
ارتفاع
41mm
فاصله پایه ها
310mil
ظرفیت
1000uF
ولتاژ
100V
ماکسیمم دما
105C